YLEISÖTAPAHTUMAT

YLEISÖTAPAHTUMIEN KESKEISENÄ AJATUKSENA ON HUOLEHTIA TAPAHTUMAYLEISÖN LIIKENNETURVALLISUUDESTA, SEKÄ EROTTAA TAPAHTUMA-ALUE AJONEUVOLIIKENTEESTÄ.

Suurempien tapahtumien liikennejärjestelyt vaativat huolellista suunnittelua yhdessä tapahtumajärjestäjän, liikennesuunnittelijan, sekä viranomaisten välillä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Suunnitelmien sekä tarvittavien lupien ja ilmoitusten laatiminen ja hyväksyntä vaativat usein viikkojen mittaisen prosessin.