RAKENNUSHANKKEIDEN LIIKENNEJÄRJESTELYT, SUUNNITELMAT JA LUVAT

Tuotamme laadukasta ja luotettavaa palvelua liikennejärjestelyiden suunnittelusta ja lupamenettelystä aina toteutukseen ja ylläpitoon saakka.

Liikennejärjestelyiden suunnittelu

Suunnittelemme työnaikaiset liikennejärjestelyt voimassaolevien ohjejulkaisuiden ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Kaupungit, kunnat ja ELY-keskus edellyttävät hyväksyttyjä suunnitelmia ennen töiden aloittamista.

Suunnitelma sisältää työn eri vaiheet ja luettelon liikennejärjestelyiden toteuttamisessa tarvittavista materiaaleista.

Luvat, katualueiden vuokraukset ja ajoneuvosiirrot

Hoidamme tilaajan vaatimat luvat ja ilmoitukset, sekä viranomaisyhteydet myös työn edetessä.

Suurimmissa kaupungeissa kadulla työskentely edellyttää liikenteenohjaussuunnitelman lisäksi katulupaa. Työn kestosta riippuen katu-alue on vuokrattava ja aidattava, johon tarvitaan erillinen hakemus.

Kaupunkialueella hoidamme myös ajoneuvojen siirrätyksen, joka edellyttää siirtokehotusmerkkien asettamista ja päivittäistä dokumentointia.