Ajo- ja kävelysillat

Kävelysilta Väliaikaisena kulkuväylänä asennetaan helposti ja nopeasti, eikä siihen tarvita raskasta kalustoa. Niiden keveys ja liikuteltavuus mahdollistavat sen helpon siirtämisen paikasta toiseen.

Ajosiltamme on suunniteltu siten, että liikenne voi ylittää ne turvallisesti. Ne on helppo asentaa ja siirtää. Ajosillat tarjoavat vaihe vaiheelta kätevän ja turvallisen kaivantojen siltajärjestelmän.