Yleisötapahtumat

Yleisötapahtumat

Yleisötapahtumien keskeisenä ajatuksena on huolehtia tapahtumayleisön liikenneturvallisuudesta, sekä erottaa tapahtuma-alue ajoneuvoliikenteestä.

Suurempien tapahtumien liikennejärjestelyt vaativat huolellista suunnittelua yhdessä tapahtumajärjestäjän, liikennesuunnittelijan, sekä viranomaisten välillä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Suunnitelmien sekä tarvittavien lupien ja ilmoitusten laatiminen ja hyväksyntä vaativat usein viikkojen mittaisen prosessin.

prosessiprosessi

Tehdään yhdessä turvallinen tapahtuma

Tapahtumia varten on monesti varattava tie- tai katualuetta, joka vaatii kuntakohtaisesti erilaisen lupa- ja ilmoitusprosessin. Lisäksi usein poliisi- ja pelastusviranomainen vaativat liikenteenohjaussuunnitelmat ensinnäkin yleisön kulkemiseen liittyen, mutta myös viranomaisliikennettä varten. Poliisille, ambulansseille ja pelastuslaitoksen raskaillekin ajoneuvoille on järjestettävä hidasteeton kulkureitti tapahtuma-alueelle.

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on myös yleisön suojaaminen ajoneuvoliikenteeltä, mahdollisesti myös poliisiviranomaisen suosituksesta tai jopa määräyksestä. Tapahtuma-alue voidaan rajata kevyillä metalliaidoilla, ulkopuolisten pääsyn estämiseksi tai yleisön kulkemisen selkeyttämiseksi. Yleisön suojaamiseksi ajoneuvoliikenteeltä voidaan käyttää joko metallisia MiniGuard –kaiteita tai raskaampia, useita tuhansia kiloja painavia betonikaiteita ja –esteitä. Käytämme vain törmäysturvallisia, testattuja tuotteita.

Kokonaispalveluun kuuluu asiakkaan tarpeen mukaan suunnittelu, toteutus ja asennus sekä huoltotoimet ja purkujärjestelyt. Palveluumme voidaan sisällyttää myös esimerkiksi liikenteenohjaajat ja pysäköintialueiden järjestelyt.

Liikennejärjestelyiden suunnittelussa ja toteutuksessa tärkein tekijä on turvallisuus, joka koostuu tienkäyttäjien, tapahtumayleisön ja ympäristön huomioimisesta. Tilapäisissä liikennejärjestelyissä erityisiä kohderyhmiä ovat kevyen liikenteen käyttäjät sekä tapahtuma-alueella olevat ihmiset, joiden turvallisuutta pystytään lisäämään vuokrattavalla turvallisuusmateriaalilla. Esteettömyys tarkoittaa meille tasaisia pintoja, selkeitä opasteita sekä hyvää näkyvyyttä.

Viesti lähetetty. Kiitos yhteydenotosta olemme yhteydessä teihin mahdollisimman pian.